• překlady manuálů
 • odborné překlady
 • technické překlady

 

Překlady textů

Naše agentura se specializuje především na zajištění kvalitních a cenově dostupných překladů v rámci EU. Vzhledem k množství našich zahraničních spolupracovníků můžeme nabídnout překlady provedené rodilými mluvčími prakticky ve všech jazykových kombinacích.

Pravidelně spolupracujeme se 120 překladateli a v databázi máme k dispozici dalších více než 1200 překladatelů ze všech evropských zemí. Díky této spolupráci jsme realizovali rozsáhlé překlady odborné technické dokumentace např. do dánštiny, norštiny, finštiny a pobaltských jazyků.

Formáty překladů

Překlady jsme schopni dodat v jakémkoliv požadovaném formátu (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, PDF, atd.) Spolupracujeme také s profesionálními grafiky a provádíme veškeré grafické úpravy (tabulky, grafy, fotografie atd.), včetně zajištění sazby a tisku.

Technické překlady a odborné překlady většího rozsahu

U zakázek většího rozsahu, dlouhodobých projektů a u překladů vyžadujících jednotnou terminologii používáme překladatelské CAT programy. Díky těmto programům a za pomoci speciálně sestaveného týmu překladatelů a korektorů jsme schopni dodat ve velmi krátké době projekty v rozsahu několika set normostran NS.
Samozřejmostí je, že všechny informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu považujeme za přísně důvěrné a zachováváme o nich naprostou mlčenlivost. Zakázku si po dohodě u Vás vyzvedneme a po zpracování Vám ji opět doručíme. Veškeré zakázky archivujeme po dobu jednoho roku.

Naše překladatelské služby:

 • Odborné překlady
 • Soudně ověřené překlady
 • Technické překlady
 • K soudním překladům zajistíme notářem ověřené opisy.
 • Překlady manuálů
 • Expresní překlady
 • Překlady ze zvukových nosičů (audio, video, CD)
 • Překlady WWW stránek
 • Odborné korektury